Mediation bij familieproblemen

In alle families komen conflicten voor. Soms liggen ze aan de oppervlakte. Soms zijn ze meer verborgen en komen ze opeens ‘zomaar’ boven. Bijvoorbeeld als iemand overlijdt, of als een familielid veel zorg nodig heeft. Dan moeten familieleden met elkaar overleggen en kunnen de emoties hoog oplopen. Veel familieleden kiezen op zulke momenten voor mediation. Je komt weer 'on speaking terms' met je familie. dat is wel zo fijn, omdat je elkaar altijd weer tegenkomt.

De omgang met elkaar staat centraal bij familie-mediations. Daarnaast kunnen ook andere zaken spelen, afhankelijk van de situatie, zoals:

  • inboedel;
  • verdeling van de erfenis;
  • wie geeft het juiste financiële advies over belastingen;
  • verdeling van de zorg- en/of gezinstaken;
  • mantelzorg in combinatie met je gezin of het werk.

Als mediator leef ik me in de familiesituatie in, vraag door en krijg jullie belangen op tafel. Deze zijn het uitgangspunt voor het maken van toekomstgerichte afspraken waar jullie samen achter staan.

 Hulp bij kleinere conflicten

Het is niet altijd noodzakelijk om een heel officieel mediation traject te starten. Het voeren van een gesprek met mij als een onafhankelijke derde kan al voldoende zijn.