Mediation bij burenruzies

Ruzie met je buren geeft veel onrust. Je voelt je dan vaak niet meer lekker in je eigen huis, terwijl je daar juist veilig en thuis wilt voelen. Een burenruzie kan over diverse onderwerpen gaan zoals:

  • geluidshinder door bijvoorbeeld muziek, huisdieren of schuiven van meubels;
  • stankoverlast;
  • onduidelijkheid over erfscheiding;
  • bedreigingen en scheldpartijen;
  • culturele en religieuze verschillen.

Soms lukt het niet goed om met je buren hierover te praten. Ook in dat geval kan mediation oplossing bieden. Door de juiste vragen te stellen over de oorzaak van de ruzie krijgen we samen de pijnpunten op tafel. Zijn deze eenmaal bekend, dan bespreken we vervolgens de belangen van jou en je buren. Tot slot maken jullie afspraken over hoe je rekening houdt met elkaar. Hierdoor krijg jullie rust en kunnen je als buren weer op een normale manier naast elkaar leven en met elkaar omgaan.

Hulp bij kleinere conflicten

Het is niet altijd noodzakelijk om een heel officieel mediation traject te starten. Het voeren van een gesprek met mij als een onafhankelijke derde kan al voldoende zijn.